Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie eBook

Fatimma.cz Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,69 MB

ISBN: 9788073084097

POPIS
Publikace se zabývá vybranými sociálněpsychologickými podmínkami na straně vyšetřované osoby, její motivací k účasti v trestním řízení, problematikou sugestibility a také úlohou duševních poruch v rámci interakce s vyšetřovatelem a prostředím vyšetřování. Další část je zacílena na podmínky na straně vyšetřovatele, přibližuje nároky na něj kladené a zdůrazňuje jeho roli při volbě tzv. výslechových technik. Zaměřuje se také na oblast výpovědi, na problémové situace v procesu jejího získávání a otázku lživé výpovědi, v rámci kapitoly je začleněna i problematika doznání. Pozornost je rovněž věnována výskytu sociálního tlaku ve vyšetřování. Samostatný oddíl pojednává o konkrétních technikách, včetně vybraných zjištění ohledně jejich použití v České republice. Publikaci uzavírá kapitola o analýze videozáznamů realizované v rámci psychologické konzultační činnosti v trestním řízení, která umožňuje mapovat komunikaci vyšetřovatele s vyšetřovanou osobou a poskytovat k ní zpětnou vazbu.
STÁHNOUT ČÍST
Nové e-knihy (říjen 2019) | Vydavatelství FF UK
HEDVIKA BOUKALOVÁ. Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie FF UK Praha 2012 | ISBN 978‑80‑7308‑409‑7 | 158 stran česky | resumé anglicky | 210 Kč
Možnosti využití poznatků psychiatrie, psychologie a ...
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie : 189 Kč . Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách... 221 Kč . Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních česk...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY