Navrhování zděných konstrukcí eBook

Fatimma.cz Navrhování zděných konstrukcí Image

INFORMACE

Navrhování zděných konstrukcí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Iva Broukalová. Přečtěte si s námi knihu Navrhování zděných konstrukcí na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Navrhování zděných konstrukcí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,99 MB

ISBN: 9788087438022

POPIS
Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva. Stanovené pevnosti zdiva v tlaku, smyku a ohybu, moduly pružnosti a přetvárnosti jsou pak aplikovány ve výpočtech jednotlivých zděných konstrukčních prvků po předchozím vysvětlení vstupních geometrických údajů a seznámení s konstrukčními zásadami. Příručka uvádí nutné předpoklady pro užití zjednodušeného výpočtu.. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. V příkladové části jsou ukázky praktického výpočtu zděných konstrukčních prvků z oblasti pozemních staveb, přílohy uvádějí rozšířené tabulky potřebné pro statické výpočty.
STÁHNOUT ČÍST
ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) - Eurokód 6: Navrhování ...
Navrhování zděných kcí.Příručka k ČSN EN 1996-1-1 - Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu - zdiva.
PDF statika - HELUZ
ČSN 73 1101 (731101) - Navrhování zděných konstrukcí. Nezobrazitelný cizojazyčný text! Design of masonry structures . Tato norma platí pro navrhování a posuzování zděných konstrukcí bytových, občanských, průmyslových a zemědělských staveb a navazuje na ČSN 73 0031.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY