Navrhování zděných konstrukcí eBook

Fatimma.cz Navrhování zděných konstrukcí Image

INFORMACE

Navrhování zděných konstrukcí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Iva Broukalová. Přečtěte si s námi knihu Navrhování zděných konstrukcí na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Navrhování zděných konstrukcí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,50 MB

ISBN: 9788087438022

POPIS
Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva. Stanovené pevnosti zdiva v tlaku, smyku a ohybu, moduly pružnosti a přetvárnosti jsou pak aplikovány ve výpočtech jednotlivých zděných konstrukčních prvků po předchozím vysvětlení vstupních geometrických údajů a seznámení s konstrukčními zásadami. Příručka uvádí nutné předpoklady pro užití zjednodušeného výpočtu.. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. V příkladové části jsou ukázky praktického výpočtu zděných konstrukčních prvků z oblasti pozemních staveb, přílohy uvádějí rozšířené tabulky potřebné pro statické výpočty.
STÁHNOUT ČÍST
Navrhování zděných konstrukcí - Pavel Košatka, Iva ...
Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru ! Část nebo celá norma je v angličtině. Účinnost: 09/2005 - 08/2006 Náhled normy
Navrhování zděných konstrukcí příručka k ČSN EN 1996-1-1 ...
kniha (manuál) Navrhování zděných konstrukcí - příručka k ČSN EN 1996-1 (Broukalová Iva, Košatka Pavel) Motto: Dobrá kniha (příručka) s příklady je vždy nejlepší manuál (učebnice).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY