Moyzesovo kvarteto 40 eBook

Fatimma.cz Moyzesovo kvarteto 40 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Moyzesovo kvarteto 40! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Moyzesovo kvarteto 40 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Moyzesovo kvarteto 40.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,81 MB

ISBN: 9788081145964

POPIS
Prierez štyridsaťročného profesionálneho účinkovania dnes už svetoznámeho hudobného telesa. Moyzesovo kvarteto predstavuje v hudobnom živote a v širšom zmysle v slovenskej kultúre unikátny jav kontinuálneho pôsobenia klasického komorného zoskupenia sláčikového kvarteta. Ich mimoriadna zásluha spočíva nielen v uvádzaní svetovej hudobnej produkcie, ale najmä v premiérovaní pôvodnej slovenskej kvartetovej tvorby. Je to súbor s premyslenou a príťažlivou dramaturgiou koncertov. V texte Veroniky Šikulovej sa objavia portréty, profily a životopisy hudobníkov Moyzesovho kvarteta ako aj sumár ich účinkovania na domácich a zahraničných scénach. Okrem zoznamu vydaných diel na hudobných nosičoch je kniha doplnená množstvom fotografií a dokumentov mapujúcich 40 ročné účinkovanie tohto hudobného telesa
STÁHNOUT ČÍST
Moyzesovo kvarteto - J.N.Hummel / Sláčikové kvartetá Op ...
Moyzesovo kvarteto si v uplynulom roku pripomenulo 40 rokov svojej existencie a tým potvrdilo status najdlhšie fungujúceho komorného telesa na Slovensku. Vďaka ich dlhoročnej bohatej nahrávacej činnosti pre domáce i zahraničné vydavateľstvá by určite nebol problém pri tejto príležitosti zostaviť zo starších nahrávok hoci aj ...
Moyzesovo kvarteto spievalo s Dvořákom - Opera Slovakia
Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn ... 2016 za mimoriadny prínos v oblasti komornej hry na Slovensku počas 40-ročnej aktívnej umeleckej činnosti telesa, sústavnú propagáciu slovenskej tvorby, ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY