Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas eBook

Fatimma.cz Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,21 MB

ISBN: 807169990X

POPIS
Enteroskopie se stále více stává důležitou nejen metodou diagnostickou, ale i léčebnou. Ačkoliv se toto vyšetření provádí na omezeném počtu specializovaných pracovišť, je nezbytné, aby o metodě byla informována široká lékařská veřejnost, především internisté, gastroenterologové, chirurgové a pediatři. Publikace je členěna do následujících částí: úvodní část, normální tenké střevo, všeobecná část a speciální část. Těžiště publikace je v obrazové části enteroskopických nálezů. Obrazy jsou doplněny podrobným českým a anglickým textem.
STÁHNOUT ČÍST
Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas | Galén ...
12. Bureš J, Rejchrt S et al. Vyšetření tenkého střeva a enteroskopický atlas. Praha: Grada Publishing 2001. 13. Cyrany J, Pintér M, Tycová V et al. Trimodality imaging of colonic lymphoma. Endoscopy 2009; 41 (Suppl 2): E1-E2. 14.
Radiodiagnostické vyšetření tlustého střeva - WikiSkripta
Syndrom krátkého střeva u dospělých je souborem příznaků, které vznikají po rozsáhlé chirurgické resekci tenkého střeva. Nejčastějšími příčinami syndromu krátkého střeva jsou rozsáhlé chirurgické resekce pro Crohnovu chorobu, infarzace tenkého střeva, postiradiační postižení střeva a abdominální trauma.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY