Dane, účtovníctvo, odvody 9/2017 eBook

Fatimma.cz Dane, účtovníctvo, odvody 9/2017 Image

INFORMACE

Dane, účtovníctvo, odvody 9/2017 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dane, účtovníctvo, odvody 9/2017 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Dane, účtovníctvo, odvody 9/2017.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,68 MB

ISBN: 977133679817609

POPIS
Publikácia obsahuje nasledovné údaje: Daňový poriadok - novela, Budovy a stavby v ZDP, Zábezpeka na daň a DPH, Opravné položky - daňové posudzovanie, Preddavok na cestovné náhrady, Miestny poplatok za rozvoj, Krádež majetku a účtovanie v JÚ, Zákon o sociálnom poistení - aktuálne zmeny, Náklady na vzdelávanie zamestnancov, DPH a nezdaniteľné osoby - predaj nehnuteľnosti občanom...
STÁHNOUT ČÍST
Dane, účtovníctvo, odvody | M2B a.s.
Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 2/2020 - Mintál Ján Najrozsiahlejšie zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú uvedené v zákone č. 301/2019 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p., ktorý obsahuje úpravy s účinnosťami od 1.
Účtovníctvo a dane - Porada
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2017 - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Inventarizácia majetku a záväzkov, Prechod z JÚ na PÚ, Ročné vysporiadanie DPH, Opravné položky a rezervy, Likvidácia tovaru a majetku, Daň z motorových vozidiel, Mzdové náhrady a zvýhodnenia v roku 2017, Príjmy plynúce v BSM, Povinnosti pri ročnej uzávierke v mzdovej učtárni za ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY