Heraldické pamiatky Bratislavy eBook

Fatimma.cz Heraldické pamiatky Bratislavy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Heraldické pamiatky Bratislavy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Heraldické pamiatky Bratislavy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Heraldické pamiatky Bratislavy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,57 MB

ISBN: 8089218646

POPIS
Pri prechádzke ulicami Starého mesta si na priečeliach budov môžeme všimnúť množstvo heraldických pamiatok. Od 13. storočia erby a heraldické znaky dotvárali vzhľad cirkevnej a svetskej architektúry, ale nachádzame ich aj na plastikách, pomníkoch, fontánach, epitafoch či vitrážach v kostoloch. Erby šľachticov, svetských a cirkevných hodnostárov, štátne symboly, stoličné a mestské erby, znaky cechov a reholí identifikovali svojich nositeľov. Sú nielen šperkami dobovej architektúry, ale aj cenným historickým prameňom pri datovaní objektov, prestavby či zmeny majiteľov.
STÁHNOUT ČÍST
Vychádzka: Heraldická Bratislava - Bratislava fotogenická
Heraldické pamiatky Bratislavy Pri prechádzke ulicami Starého mesta si na priečeliach budov môžeme všimnúť množstvo heraldických pamiatok. Od 13. storočia erby a heraldické znaky dotvárali vzhľad cirkevnej a svetskej architektúry, ale nachádzame ich aj na plastikách, pomníkoch, fontánach, epitafoch či vitrážach v kostoloch.
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Bratislava) - Wikipédia
Prechádzka centrom mesta upozorní na najzaujímavejšie z nich. Sprevádza dr. Oršulová, autorka knihy Heraldické pamiatky Bratislavy. Prechádzka sa realizuje s podporou Ars Bratislavensis. Facebook. web
SOUVISEJÍCÍ KNIHY