Spisová služba eBook

Fatimma.cz Spisová služba Image

INFORMACE

Hledáte knihu Spisová služba? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Miroslav Kunt? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Spisová služba.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,14 MB

ISBN: 9788075020833

POPIS
Publikace mapuje vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy.Stěžejní náplní publikace je podrobný rozbor všech etap výkonu spisové služby od příjmu dokumentů, přes jejich evidenci, rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů, vyhotovování dokumentů, jejich podepisování a odesílání, až po vyřazování ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení. Zmíněny jsou i nezbytné kontrolní mechanismy.Pozornost je věnována také všem aspektům ukládání dokumentů, a to jak analogových, tak digitálních, včetně návaznosti na úložiště digitálních dokumentů a technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností. Samostatně je v knize probrána problematika tvorby spisového řádu a realizace klasické i digitální spisovny. Zmíněny jsou také vybrané typy dokumentů, včetně dotčených právních předpisů. V závěru publikace je představen systém archivů České republiky a problematika přístupu k archiváliím, tedy dokumentům vybraným k trvalému uložení.Publikace zohledňuje významnou novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, účinnou od 1. ledna 2015 a také všechny změny zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, včetně novely účinné od 1. ledna 2015.Kniha je určena nejen odborníkům zabývajícím se správou dokumentů a zpracováním retrospektivních informací, ale i vedoucím pracovníkům a široké veřejnosti, která s dokumenty a spisovou službou přichází do styku.
STÁHNOUT ČÍST
Spisová služba EZOP - Softhouse
KEO4 Spisová služba. Spisová služba KEO4 je vhodná pro všechny organizace, které mají povinnost vést spisovou službu podle zákona 499/2004 Sb. Zajišťuje evidenci a manipulaci s dokumenty a spisy v celém jejich životním cyklu. Celé řešení je rozděleno do několika modulů.
AKTUALITY !!!!!! - eGon centrum Boskovice
Spisová služba. Základní informace. 30.9.2019 zahajujeme provoz v elektronickém systému spisové služby UK. Vstup do aplikace: essuk.is.cuni.cz. Návod na práci se systémem. Spisový řád UK - opatření rektora č. 60/2018. Spisový a skartační plán UK.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY