Landsfeldov keramický slovník eBook

Fatimma.cz Landsfeldov keramický slovník Image

INFORMACE

Hledáte knihu Landsfeldov keramický slovník? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Agáta Petrakovičová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Landsfeldov keramický slovník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,64 MB

ISBN: 9788097097820

POPIS
Keramický slovník je jedinečnou prácou ľudového maliara, keramika Heřmana Landsfelda. Vo svojej práci zhromaždil keramickú terminológiu týkajúcua výrobného náradia a náčinia, pracovných úkonov, materiálov, prostredia, výrobkov, ornamentaliky i tradícii a zvykov. Autor zhromažďoval materiál na slovník síce systematicky asi 20 rokov, no zhromažďovaniu terminológie sa venoval celý svoj aktívny život. Za hlavný cieľ si pri písaní slovníka kládoluchovať pre budúce generácie prekrásnu terminológiu slovenských a moravských keramických hrnčiarov a džbánkarov.Pre svoju jedinečnosť pokladáme slovník za vynikajúcu súčasť literatúry určenej odbornej verejnosti etnológov,historikov umenia, múzejníkov i verejnosti laickej. Komplexne s množstvom dokumentačného materiálu (Landsfeldovho vzorkovníka, kresieb keramického náradia a náčinia) predstavuje publikácia mimo svojho odborného zamerania i publikáciu mimoriadne estetickú.Slovník Heřmana Landfelda bude celkom iste patriť do bohatej klenotnice slovenského ľudového umenia.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Landsfeldov keramický slovník (Agáta Petrakovičová ...
Landsfeldov keramický slovník (2012) Krajina Hradov - slovenské hrady na starých pohľadniciach (2011) Slovenský maliar Jozef Ilečko (2009) Heřman Landsfeld - majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby (2009) Hrnčiarska a džbankárska výroba v Modre (2007) Sprievodca letoviskom Harmónia (2007) Modranský receptár (2006)
MMODRANSKÉ zvei
Landsfeldov keramický slovník s dvomi publikáciami o živote a tvorbe H. Landsfelda od au-torky Agáty Petrakovičovej zo SNM-Múzea Ľ. Štúra v Modre. V kategórii publikácia o kul-túrnom dedičstve - o svetských a sakrálnych stavebných pa-miatkach, pamiatkach ľudovej architektúry, národných kul-túrnych pamiatkach získala
SOUVISEJÍCÍ KNIHY