Živitelé a živitelky eBook

Fatimma.cz Živitelé a živitelky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Živitelé a živitelky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Živitelé a živitelky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Živitelé a živitelky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,98 MB

ISBN: 9788074191008

POPIS
Živitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního živitelství anebo spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi živitelství (ale i pečovatelství) a její vymezení z perspektivy rodičů.Autorky publikace zajímá reflexe vztahu mezi živitelstvím a péčí a vnímání důsledků určitého uspořádání rodičovských rolí pro seberealizaci a možnosti uplatnění rodičů v rodině i mimo ni. Věnují proto pozornost objasnění vzniku, reprodukce a legitimizace sociálních a genderových nerovností v rodinách s různými modely živitelství a pečovatelství.Analyzují rovněž způsob, jakým se různé modely živitelství promítají a jak zpětně ovlivňují významy přikládané placené a neplacené práci, životním šancím a možnostem uplatnění, volnému času či životní spokojenosti apod. Cílem jejich analýzy je přispět k objasnění konstrukce genderu a genderových vztahů v rodinách s dětmi předškolního či školního věku z perspektivy „dělání“ i „rozvolňování“ genderu. Text knihy vychází z analýzy kvalitativního sociologického výzkumu, do nějž byly zahrnuty jak rodiny, kde jeden z rodičů vydělával výrazně více než ten druhý, tak rodiny s relativně vyrovnanými příjmy rodičů. Výzkum se týkal také rodin praktikujících střídavou péči, neboť sdílení živitelských i jiných povinností v tomto typu rodinného uspořádání se u nás doposud nevěnovala výzkumná pozornost.
STÁHNOUT ČÍST
Živitelé a živitelky — Academia
Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 303 s. ISBN 978-80-7419-100-8. The publication is focused on understanding the construction of lay knowledge as concerns the phenomenon of breadwinning. Authors attempt to uncover the formation of breadwinning according to its various types and models so that ...
Živitelé a živitelky - Alena Křížková, Marta Vohlídalová ...
Živitelé a živitelky - Hana Maříková; Alena Křížková; Marta Vohlídalová - kupte knihu pohodlně a za skvělou cenu se slevou hned teď na Knihkupec.com. Máme i další knihy všech žánrů a další zboží
SOUVISEJÍCÍ KNIHY