Lidský kapitál eBook

Fatimma.cz Lidský kapitál Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Lidský kapitál! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Lidský kapitál a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Lidský kapitál.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,89 MB

ISBN: 9788074003806

POPIS
Lidský kapitál je nedílnou součástí moderního pojetí ekonomie. Již více než padesát let existuje definice, která posouvá pojetí lidského kapitálu od pohled jednotkového výkonu člověka stejného pro všechny osoby k pohledu zcela odlišnému, který kromě kvantitativního vyjádření přihlíží i k vyjádření kvalitativnímu. V současnosti se do popředí sociálně ekonomických analýz dostávají pojmy jako udržitelný rozvoj, blahobyt společnosti, životní úroveň, kvalita života či vzdělanost společnosti na straně jedné, ale i nutnost změn ve vzdělávacím systému či řešení postupného stárnutí populace a jeho dopadů na zdravotní, sociální a ekonomický systém na straně druhé. Ve většině těchto analýz je přitom potřeba přihlédnout ke změnám v oblasti lidského kapitálu. Co však lidským kapitálem vlastně rozumíme? Jakým způsobem můžeme v praxi jeho velikost odhadnout? Jak bude vypadat vývoj lidského kapitálu v nejbližší i vzdálené budoucnosti? Co je třeba změnit v české vzdělávací soustavě? Odpovědi nejen na výše uvedené otázky hledají autoři v předkládané knize na pomezí demografie a ekonomické statistiky. Kniha obsahuje komplexní zhodnocení vlivu rozvoje lidského kapitálu. Publikace je určena čtenářům z odborné i laické veřejnosti, kteří mají zájem o problematiku rozvoje české společnosti, tvůrcům hospodářských a sociálních politik, analytikům, akademickým pracovníkům a v neposlední řadě studentům.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Bakalářská Práce
Lidský kapitál Kapitola 8 48 formal education se často překládá i jako formální vzdělávání), které poskytují školy, akade- mie, univerzity a další oficiální vzdělávací instituce. Z tabulky je zjevný nejen nárůst vzdělanosti za posledních 30 let, ale zejména nárůst vzděla-
PDF Bakalářská Práce
Téma/žánr: Becker - Gary S. (Gary Stanley) - ekonomické teorie - lidský kapitál - lidské chování - ekonomické chování, Počet stran: 230, Cena: 193 Kč, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: Karolinum
SOUVISEJÍCÍ KNIHY