Správne právo eBook

Fatimma.cz Správne právo Image

INFORMACE

Správne právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Janka Hašanová. Přečtěte si s námi knihu Správne právo na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Správne právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,50 MB

ISBN: 9788022411769

POPIS
Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje základnú orientáciu v problematike správneho práva.Obsah:1. Verejná správa2. Štátna správa3. Samospráva4. Pojem, postavenie a systém správneho práva5. Administratívnoprávne normy6. Administratívnoprávne vzťahy7. Metódy činnosti verejnej správy8. Formy činnosti verejnej správy9. Administratívnoprávna zodpovednosť10. Kontrola vo verejnej správe11. Zákon o správnom konaní12. Zákon o priestupkoch, jeho charakteristika, pôsobnosť, vzťah k osobitným predpisom13. Správa na úseku osobného stavu fyzických osôb14. Právna úprava štátneho občianstva SR15. Právna úprava pobytu občanov SR16. Právna úprava občianskych preukazov17. Právna úprava cestovných dokladov18. Štátne symboly a ich používanie, štátny smútok19. Právna úprava zhromažďovania20. Právna úprava združovania21. Právna úprava civilnej ochrany22. Integrovaný záchranný systém23. Právna úprava ochrany pred požiarmi24. Právna úprava živnostenského podnikania25. Policajné právo26. Právne postavenie obecnej polície27. Právna úprava súkromnej bezpečnosti28. Právna úprava strelných zbraní a streliva29. Právna úprava utajovaných skutočností30. Právna úprava štátnych hraníc31. Právne postavenie cudzincov na území SR32. Právna úprava azylu33. Právna úprava pozemných komunikací34. Právna úprava cestnej dopravy35. Právna úprava cestnej premávky36. Právna úprava železničnej dopravy37. Právna úprava leteckej dopravy38. Právna úprava životného prostredia39. Právna úprava stavebného konania40. Colná správa41. Právna úprava zdravotníctva42. Právna úprava školstva43. Právna úprava správy justície44. Právna úprava obrany SR45. Právna úprava správy zahraničných vecí46. Právna úprava volieb a hlasovania v referende
STÁHNOUT ČÍST
Správne právo hmotné. Osobitná časť | Wolters Kluwer SR s ...
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Jak správně jednat za právnickou osobu - Portál POHODA
Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.Pojem rodiny je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v českém právním řádu definován není. Pramenem českého (resp. do roku 1992 československého) rodinného práva byl v letech 1964 až 2013 zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY