Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty eBook

Fatimma.cz Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,77 MB

ISBN: 9788024742342

POPIS
Krizová komunikace je označována za královnu public relations. Jde o komunikaci firmy nebo instituce v situacích, kdy jej její pověst, stabilita či bezpečnost ohrožena krizovou událostí nebo negativní publicitou. Knížka Efektivní krizová komunikace, jež je ojedinělá na českém trhu, konkrétně a na příkladech z praxe ukazuje, jak mají firmy, instituce a manažeři jednat, aby obstáli tváří v tvář krizové situaci. Autor, který je zkušeným odborníkem v této oblasti, podrobně rozebírá jednotlivé etapy krizové komunikace - před vypuknutím krize, v čase krize a po jejím vyřešení. Objasňuje roli médií a novinářů v krizové komunikace a důležitost firemní pověsti v kontextu potřeb a zájmů klíčových zájmových skupin. Čtenář se seznámí také s úskalími internetu a internetových sociálních médií a pozná možnosti jejich využití v krizové komunikaci. Pozornost je věnována i nátlakovým skupinám a jejich roli při vzniku a rozdmýchání krizových situací. Autor vychází ze svých více než čtrnáctiletých zkušen ostí se zvládáním krizových stiuací pro přední české i nadnárodní společnosti a z řízení jejich dobré pověsti.
STÁHNOUT ČÍST
Efektivní krizová komunikace pro manažery a PR specialisty ...
Knížka Efektivní krizová komunikace, jež je ojedinělá na českém trhu, konkrétně a na příkladech z praxe ukazuje, jak mají firmy,... Zobrazit celý text Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty
Efektivní krizová komunikace : pro všechny manažery a PR ...
Kniha na konkrétních příkladech z praxe ukazuje, jak mají firmy, instituce a manažeři jednat, aby obstáli v krizové komunikaci. Autor, který je zkušeným
SOUVISEJÍCÍ KNIHY