Ženy v akademických povoláních: osobní a profesní spokojenost eBook

Fatimma.cz Ženy v akademických povoláních: osobní a profesní spokojenost Image

INFORMACE

Ženy v akademických povoláních: osobní a profesní spokojenost je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor eronika Očenášková. Přečtěte si s námi knihu Ženy v akademických povoláních: osobní a profesní spokojenost na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Ženy v akademických povoláních: osobní a profesní spokojenost.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,15 MB

ISBN: 9788024447933

POPIS
Kniha seznamuje čtenáře se společensky aktuálním tématem osobní a profesní spokojenosti žen pracujících v akademických povoláních, poskytuje vhled do života těchto žen a představuje užitečný návod, jak zvládat úskalí akademického povolání a účinně jej skloubit s rodinným životem. Kniha vychází z výzkumu, který autorka realizovala v rámci své disertační práce prostřednictvím hloubkových rozhovorů s 32 ženami akademičkami, jež dlouhodobě žijí se svým partnerem a nacházejí se v různých fázích rodinného života. Výsledky výzkumu jsou interpretovány tak, aby mohly sloužit k praktickému využití. Publikace je určena pro odborníky z oboru psychologie, sociologie a genderových studií, především však pro ty, kterých se aktuálně nejvíce týká, tedy pro ženy akademičky.
STÁHNOUT ČÍST
Umění míru | Odborná literatura a právnická literatura ...
Cílem předkládané monografie, na které se podílelo celkem třináct lingvistů z českých, moravských a slezských akademických pracovišť, je přispět k prohloubení sociolingvistického aspektu studia češtiny na Moravě a ve Slezsku - především se zřetelem ke konceptu jazykové situace, který zahrnuje způsob užívání variet češtiny v různých sférách komunikace ...
Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku - Bláha ...
Kultura v procesu překladu Hrdinová Eva Maria. Překladatelská činnost není činností snadnou. Poněkud opomíjen však doposud bývá velmi podstatný asp...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY