Finanční analýza eBook

Fatimma.cz Finanční analýza Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Finanční analýza! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Finanční analýza a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Finanční analýza.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,50 MB

ISBN: 9788027105632

POPIS
Třetí, kompletně aktualizované vydání knihy zohledňuje všechny změny v oblasti účetnictví, které od roku 2016 vstoupily v platnost. Nová legislativa přinesla změny v účetních výkazech, které jsou používané ve finanční analýze.Zkušení autoři připravili novou případovou studii, se vzorovou finanční analýzou reálného podniku a důkladnými komentáři, která prochází celou knihou a prakticky ilustruje výklad.Publikace vám krok za krokem ukáže, jak kvalitně provést finanční analýzu a získat tak informace o finančním zdraví, a o tom, co je třeba udělat, aby se hospodaření podniku zlepšilo.Velkou předností knihy je úzká provázanost s praxí, řada praktických příkladů na procvičení a srozumitelný a přehledný výklad s řadou ilustrativních schémat. Cenná je i kapitola o slabých stránkách klasické finanční analýzy, autoři poukazují zejména na problémy spojené s využitím účetních výkazů a ukazují možná řešení této problematiky.Kniha je určena nejen manažerům, podnikatelům, finančním specialistům podniků a studentům vysokých škol, ale i ostatním, kteří se chtějí seznámit s příležitostmi vedoucími ke zvýšení finanční výkonnosti podniku.
STÁHNOUT ČÍST
Analýza Finanční Situace Vybraného Podniku
Finanční analýza vybraného podniku Financial analysis of a chosen company. Anotace: Předmětem této bakalářské práce je zvolení vhodných metod finanční analýzy, aplikace těchto metod na vybraný podnik a zhodnocení finančního zdraví společnosti. V práci jsou nejdříve nadefinovány pojmy finanční analýza a finanční ...
Finanční analýza podniku v praxi - iPodnikatel.cz
Grünwald Rolf - Holečková Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku, 1. vydání Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997, 197 s., ISBN 80-7079-257-4. Kislingerová Eva - Hnilica Jiří: Finanční analýza - krok za krokem, 1. vydání Praha: C. H. Beck, 2005, 137 s., ISBN 80-7179-321-3
SOUVISEJÍCÍ KNIHY