Šarišská vrchovina - Branisko - turistická mapa č. 115 eBook

Fatimma.cz Šarišská vrchovina - Branisko - turistická mapa č. 115 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Šarišská vrchovina - Branisko - turistická mapa č. 115! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Šarišská vrchovina - Branisko - turistická mapa č. 115 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Šarišská vrchovina - Branisko - turistická mapa č. 115.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,21 MB

ISBN: 8586003320168

POPIS
Turistické mapy sú vyhotovené z celého územia Slovenskej republiky a z južnej časti Poľska v mierke 1:50 000, z turisticky atraktívnych oblastí v mierke 1:25 000 v modernom grafickom vyjadrení a v praktickom formáte. Obsahujú aktuálny zákres turistickej nadstavby. Svojou bohatou obsahovou náplňou sú najpodrobnejšími a najobľúbenejšími turistickými mapami Slovenskej republiky. Obsahom turistickej nadstavby sú turistické a cykloturistické trasy, zimná turistika, orientačne dôležité objekty, významné pozoruhodné miesta a ďalšie informácie. Vysvetlivky sú spracované päťjazyčne: slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky a poľsky. Mapy vydané a aktualizované do roku 1999 vrátane, majú turisticko-vlastivedný obsah umiestnený na rubovej strane v slovenskom jazyku, u niektorých titulov v mierke 1:25 000 aj v jazyku nemeckom. Mapy vydané a aktualizované od roku 2000 vrátane sú spracované so samostatnou mapovou a textovou časťou. Obe časti sú samostatne vložené do prehľadného nepremokavého obalu. Textová časť obsahuje rozšírené turistické informácie v slovenskom jazyku. Niektoré mapy majú textovú časť spracovanú v slovenskom a poľskom jazyku. Turistická mapa číslo 113 je vydaná aj v nemeckej mutácii. Všetky mapy vydané a dotláčané od roku 2000 majú zobrazenú zemepisnú sieť "WGS-84" umožňujúcu používať prístroje GPS. Každá mapa má grafickú pomôcku k rýchlemu odčítaniu vzdialeností a zemepisných súradníc. Mapy sú spracované DIGITÁLNOU TECHNOLÓGIOU. Mierka tejto mapy je 1:50 000.
STÁHNOUT ČÍST
Hradní a zámecké věže na Slovensku
Hanušovická vrchovina je budována především krystalickými břidlicemi a značně promíchannými prvohorními sedimenty, ve sníženinách se objevují kvartérními sedimenty. Celkově je horninové podloží velice bohaté, na území Hanušovické vrchoviny je odkryto množství nalezišť nerostných surovin.
Skladaná mapa Šarišská vrchovina Branisko 1:50 000 115 ...
Nakupte v našem knižním e-shopu kdykoliv a kdekoliv. Svou objednávku si můžete vyzvednout v jedné z našich 35 kamenných prodejen nebo vám ji pošleme. Máme skoro všechno a hned.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY