Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou eBook

Fatimma.cz Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou Image

INFORMACE

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Bedřich Jetelina. Přečtěte si s námi knihu Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,94 MB

ISBN: 9788087287866

POPIS
Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v období moderny. První část je věnována vzniku Církve adventistů sedmého dne v kontextu paradigmatu moderny a vývoji její dogmatiky.Zabývá se zejména filosofií common sense Thomase Reida a popisuje adventistické dogmatické výpovědi, které jsou pro tuto církev typické a na které měla filosofie common sense vliv. Druhá část rozebírá, jak se tato církev vyrovnává s výzvami postmoderní doby. Popisuje současné rozdělení adventistické teologie na základě hermeneutických východisek, kterými se jednotlivé proudy od sebe liší a které je závislé na způsobu vnímání Boha ve vztahu k času. Ukazuje i praktické dopady, ke kterým jednotlivé přístupy v církevní praxi vedou. Cílem práce je co nejobjektivněji popsat stávající situaci a ukázat na možná rizika a řešení, která před církví a jejími členy leží. Autor vidí adekvátní odpověď na problémy adventismu v postmoderní době v přenesení důrazu na obecně křesťanská východiska a v redefinování specificky adventistických nauk.
STÁHNOUT ČÍST
Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou ...
Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou - B.Th. Bedřich JETELINA ... Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou Seventh-Day Adventists between modernism and postmodernism. Anotace: Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v ...
Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou ...
Adventisté sedmého dne v České republice. Církev má v současné době 7 800 pokřtěných členů sdružených do 165 organizovaných sborů a 92 duchovenských pracovníků. Teologický seminář (bakalářské studium, s přestávkami od r. 1920) Dům s pečovatelskou službou (od r. 1994) Rozhlasové studio (od r. 1993)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY