Verejná správa 9/2009 eBook

Fatimma.cz Verejná správa 9/2009 Image

INFORMACE

Verejná správa 9/2009 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Verejná správa 9/2009 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 9/2009.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,59 MB

ISBN: 9771337044098

POPIS
Mesačník je určený rozpočtovým, príspevkovým organizáciám, školám, obciam, samospráve, neziskovým organizáciám. Okrem aktuálnych informácií obsahuje poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, rozpočtových pravidiel, miezd, práva, životného prostredia. Pre verejnú správu sa chystá zásadná zmena účtovníctva a tento časopis bude o tom pravidelne informovať.Z obsahu:- Novela školského zákona- Problematika učňovského školstva z pohľadu DPH- Účtovanie v školstve- Platobný výmer vo verejnej správe- Bezpečnosť a ochrana zdravia v školstve- Výlety exkurzie- Financovanie ZŠ, SŠ ŠZ - novela zákona
STÁHNOUT ČÍST
9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej ...
Stavebník, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom INGO, s.r.o., Radová 1080/28, Žilina (ďalej len „stavebník"), podal dňa 21.09.2018 na stavebný úrad obec Nitrianske Pravno žiadosť o stavebné povolenie na líniovú energetickú stavbu ...
Verejná správa SR - Legislatívny plán vlády na rok 2011
Verejná vysoká škola Poslanie vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ( ďalej len „Univerzita") patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY