Postupy účtovania pre podnikateľov eBook

Fatimma.cz Postupy účtovania pre podnikateľov Image

INFORMACE

Postupy účtovania pre podnikateľov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jarmila Krasňanská. Přečtěte si s námi knihu Postupy účtovania pre podnikateľov na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Postupy účtovania pre podnikateľov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,87 MB

ISBN: 9788080784225

POPIS
Obsahom publikácie je súbor príkladov z podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov, ktoré sa bežne vyskytujú v uvedených účtovných jednotkách. Zbierka obsahuje príklady s kľúčom riešení uvedených na konci publikácie, ale aj neriešené príklady tak, aby si študenti mohli overiť štúdiom nadobudnuté vedomosti.Publikácia je rozdelená do ôsmich samostatných kapitol zameraných na účtovníctvo v oblasti dlhodobého majetku, zásob, finančného majetku, zúčtovacích vzťahov, vlastného imania, nákladov, výnosov a ich časového rozlišovania. Postup riešenia príkladov z oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva vychádza zo súčasného metodického riešenia postupov účtovania podnikateľských subjektov. Overenie správnosti riešenia účtovných prípadov v riešených príkladoch umožňuje študentovi samostatne vyriešiť záverečný neriešený príklad na konci každej kapitoly.Predkladaná publikácia je určená predovšetkým pre študentov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako učebná pomôcka na cvičenia z predmetu Účtovníctvo II., ale aj pre študentov iných univerzít, vysokých škôl s ekonomickým zameraním, stredných škôl, či rekvalifikačných kurzov zameraných na účtovníctvo.
STÁHNOUT ČÍST
PDF 2019 AAS Aktuality Kpmg
Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva . Zmeny v postupoch účtovania platné k 31.12.2014 a od 1.1.2014, zmeny v individuálnej účtovnej závierke. 07.02.2015 | Zdroj: Deloitte . Ľudmila Buzgová, expert na slovenské účtovníctvo a IFRS spoločnosti Deloitte
Technické zhodnotenie pozemku ( technická rekultivácia ...
Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 3. Postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva 4. Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
SOUVISEJÍCÍ KNIHY