Body Image jako součást sebepojetí člověka eBook

Fatimma.cz Body Image jako součást sebepojetí člověka Image

INFORMACE

Body Image jako součást sebepojetí člověka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ludmila Fialová. Přečtěte si s námi knihu Body Image jako součást sebepojetí člověka na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Body Image jako součást sebepojetí člověka.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,35 MB

ISBN: 8024601737

POPIS
Autorka sleduje vývoj vnímání tělesného vzhledu od antického pojetí po současnost a zaujímá racionální stanovisko k mýtu dokonalého těla a ideálu krásy. Zvláštní pozornost je věnována péči o tělo a vzhled. Zároveň autorka rozebírá současné možnosti v korekci tělesných proporcí a upozorňuje na negativní dopady, které má přehnaná péče o tělesný vzhled. Součástí publikace je i rozsáhlé resumé v anglickém, německém a ruském jazyce.
STÁHNOUT ČÍST
DOC C - Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Genderové aspekty body image a nespokojenosti s vlastním tělem u neklinické populace Gender aspects of body image and body dissatisfaction in nonclinical population. diplomová práce [OBHÁJENO] Zobrazit/ otevřít. Text práce (1.727Mb) Abstrakt (79.49Kb) Abstrakt (anglicky) (74.45Kb)
BODY IMAGE A VZTAH K FYZIOTERAPII | proLékaře.cz
1. Body image a vnímání vlastního těla Grogan popisuje pojem body image jako obraz vlastního těla. Se zaujetím podává jako první ucelenou práci o problematice body image u žen, mužů, ale i dětí a seniorů. Složitost tohoto pojmu shledává ve vztahu duše a těla. Své tělo hodnotíme,
SOUVISEJÍCÍ KNIHY