Tieňová ekonomika a verejný sektor eBook

Fatimma.cz Tieňová ekonomika a verejný sektor Image

INFORMACE

Tieňová ekonomika a verejný sektor je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Tieňová ekonomika a verejný sektor na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Tieňová ekonomika a verejný sektor.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,29 MB

ISBN: 9788097013554

POPIS
Ekonomika takmer všetkých krajín sveta bez ohľadu na úroveň ich rozvoja, spoločenskopolitické zriadenie či prevládajúce sociálne prostredie má pretrvávajúci problém, ktorý nadobúda stále nové dimenzie. Je ním tieňová ekonomika, ktorej rozsah, formy a prejavy majú vážne ekonomické i spoločenské dôsledky. Výnimkou nie je ani Slovensko.Snahu autora - Ing. D. Vilhelma, CSc. - prispieť k prehĺbeniu poznania tejto pálčivej problematiky, ako aj k hľadaniu možných východísk jej riešenia odzrkadľuje jeho doterajšia publikačná činnosť, najmä monografia Tieňová ekonomika a národné účty (2013). Cieľom monografie je vymedziť identifikačné prostredie tieňovej ekonomiky, zmapovať možné spôsoby jej zobrazenia v systéme národných účtov podľa ESA 95, charakterizovať reálny stav, najmä však ponúknuť vlastný metodologický postup identifikačného reťazca.V tejto publikácii autor úzko nadväzuje na uvedenú monografiu, pokračuje v procese identifikácie tieňovej ekonomiky vo verejnom sektore. Identifikáciu pokladá za rozhodujúci fenomén súčasného poznania teórie i praxe tieňovej ekonomiky.K cieľu svojho skúmania sa približuje určením tieňových odvetví verejného sektora a ich priradením k oficiálnym odvetviam podľa klasifikácií SK NACE, COFOG a blokovej schémy verejného sektora, objasnením vzťahu tieňovej ekonomiky a verejného sektora z makroekonomického i mikroekonomického pohľadu, skúmaním problému čierneho pasažiera v teórii verejných statkov a teórii verejnej voľby ako problému tieňovej ekonomiky a napokon pozoruhodným pohľadom na korupciu ako organickú súčasť tieňovej ekonomiky a identifikačnými prístupmi k nej vo verejnom sektore. Obsah i spôsob spracovania publikácie je podnetom na intenzívnejšie skúmanie tejto zložitej problematiky nielen ekonomickou vedou, ale aj ostatnými spoločenskovednými disciplínami. Nastoľuje aktuálne problémy fungovania ekonomiky, obsahuje závažné otázky a hľadá na ne odpovede i riešenia. Kniha je určená nielen ekonómom, právnikom, sociológom a politológom, ale aj tým, ktorí túžia spoznať, čo všetko tieňová ekonomika skrýva.
STÁHNOUT ČÍST
Tieňová ekonomika a verejný sektor - Daniel Vilhelm ...
Kniha Tieňová ekonomika a verejný sektor (Daniel Vilhelm) za skvelú cenu v internetovom kníhkupectve moja-kniha.sk. Objavte aj ďalšie knihy najlacnejšie na internete. +421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Tieňová ekonomika a verejný sektor (Daniel Vilhelm)
Všetky informácie o produkte Kniha Tieňová ekonomika a verejný sektor - Daniel Vilhelm, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Tieňová ekonomika a verejný sektor - Daniel Vilhelm.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY