Trestní právo hmotné eBook

Fatimma.cz Trestní právo hmotné Image

INFORMACE

Trestní právo hmotné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Novotný. Přečtěte si s námi knihu Trestní právo hmotné na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,43 MB

ISBN: 9788073800833

POPIS
Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s problematikou trestního práva hmotného, které bylo v důsledku změn společensko-politických, hospodářských a sociálních podmínek po roce 1989 mnohokráte novelizováno. Autoři se podrobně věnují jednotlivým trestněprávním institutům, bez jejichž zvládnutí nelze systému trestního práva porozumět. V souvislosti s výkladovou názorností a aplikací trestního zákona stojí za zmínku již vyšlá publikace "Praktikum trestní právo hmotné", která obsahuje praktické příklady doplňující tuto didaktickou pomůcku.
STÁHNOUT ČÍST
LEGES
Trestní právo hmotné (trestné činy) a) Trestní zákoník . V České republice je od 1.1.2010 účinný trestní zákoník č. 40/2009 Sb. (dále jen „TZ"). Jedná se o dlouho připravovanou a moderní právní úpravu, která zohledňuje jak právo Evropské unie, tak i doporučení a stanoviska Rady Evropy.
Trestní právo
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7.vydání podle stavu k 1. 10. 2019. Jiří Jelínek a kolektiv. 1.200 K ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY