Trestní právo hmotné eBook

Fatimma.cz Trestní právo hmotné Image

INFORMACE

Trestní právo hmotné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Novotný. Přečtěte si s námi knihu Trestní právo hmotné na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,32 MB

ISBN: 9788073800833

POPIS
Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s problematikou trestního práva hmotného, které bylo v důsledku změn společensko-politických, hospodářských a sociálních podmínek po roce 1989 mnohokráte novelizováno. Autoři se podrobně věnují jednotlivým trestněprávním institutům, bez jejichž zvládnutí nelze systému trestního práva porozumět. V souvislosti s výkladovou názorností a aplikací trestního zákona stojí za zmínku již vyšlá publikace "Praktikum trestní právo hmotné", která obsahuje praktické příklady doplňující tuto didaktickou pomůcku.
STÁHNOUT ČÍST
PPT Trestní právo - gjs.cz
- Trestní právo patří do oblasti veřejného práva - Rozlišujeme: a) trestní právo hmotné (materiální) - obsahuje normy o podmínkách a způsobech trestání - vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají - hlavním pramenem je trestní zákon : I) část obecná - základní podmínky trestní odpovědnosti
Trestní právo v kostce (shrnutí pro studenty středních ...
Trestní právo řeší výhradně činy společensky nebezpečné. Trestní právo je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění. Trestní právo lze dělit na hmotné a procesní. Kdo je to "pachatel"? vždy fyzická nebo právnická osoba, která spáchala trestný čin/ přestupek.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY