Vidiecky cestovný ruch eBook

Fatimma.cz Vidiecky cestovný ruch Image

INFORMACE

Vidiecky cestovný ruch je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Jarábková. Přečtěte si s námi knihu Vidiecky cestovný ruch na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Vidiecky cestovný ruch.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,90 MB

ISBN: 9788055215778

POPIS
Publikácia ponúka pohľad na vidiecky cestovný ruch v širších súvislostiach. Po prečítaní publikácie, čitateľ získa základný obraz o možnostiach a príležitostiach spojených s podnikaním vo vidieckom cestovnom ruchu v podmienkach SR.Publikácia je rozdelená do siedmich kapitol, ktoré na seba tematicky nadväzujú.Obsah:1. Vidiecky cestovný ruch2. Legislatívne podmienky upravujúce podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu3. Produkt vidieckeho cestovného ruchu4. Kvalita služieb vo vidieckom cestovnom ruchu5. Organizácia vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR6. Vidiecky cestovný ruch v politike cestovného ruchu7. Podpora vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR
STÁHNOUT ČÍST
Vidiecky cestovný ruch
Kongresový cestovný ruch. Kongres - pochádza z latinského slova congresus a znamená spoločenský kontakt, spoločenské stretnutie. Kongresové služby sú určené špeciálnej cieľovej skupine - účastníkom kongresových podujatí. Ťažiskom kongresových podujatí je odborný program s konkrétnym zameraním.
PDF 1 uvod fRONC tK - IVVL
1. Vidiecky cestovný ruch 2. Legislatívne podmienky upravujúce podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu 3. Produkt vidieckeho cestovného ruchu 4. Kvalita služieb vo vidieckom cestovnom ruchu 5. Organizácia vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR 6. Vidiecky cestovný ruch v politike cestovného ruchu 7.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY