Zákon o Ústavním soudu eBook

Fatimma.cz Zákon o Ústavním soudu Image

INFORMACE

Zákon o Ústavním soudu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vojtěch Šimíček. Přečtěte si s námi knihu Zákon o Ústavním soudu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Zákon o Ústavním soudu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,28 MB

ISBN: 9788071795995

POPIS
Vedle zobecňujícího výkladu činnosti Ústavního soudu z hlediska jeho postavení v soustavě státních orgánů ČR, především z hlediska procesněprávních aspektů jeho činnosti, druhé vydání komentáře k zákonu o Ústavním soudu zachycuje právní stav k 30. 6. 2007 a zapracovává novou judikaturu Ústavního soudu v procesních otázkách. Komentář přihlíží též k novému stavu literatury v této oblasti od roku 2001. Přináší podrobný výklad organizace Ústavního soudu, která může mít vliv na jeho rozhodování, zpracovává jednotlivé procesní otázky, včetně nové úpravy rozhodování ve věcech preventivní kontroly mezinárodních smluv a referenda. Je určen zejména soudcům, advokátům, státním zástupcům, notářům, studentům právnických fakult a další zainteresované veřejnosti
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o Ústavním soudu s komentářem | Wolters Kluwer ČR, a. s.
d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho práva podle čl. 1, 11 a 36 Listiny základních práv a svobod ...
Zákon o Ústavním soudu / Nejlevnější knihy
Zákon o Ústavním soudu je zákon upravující organizaci a řízení před Ústavním soudem České republiky.Zákon byl přijat dne 16. června 1993 Parlamentem České republiky a vyhlášen pod č. 182/1993 Sb.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY