Politológia eBook

Fatimma.cz Politológia Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Politológia! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Politológia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Politológia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,47 MB

ISBN: 8089132030

POPIS
O čom je táto kniha?O hľadaní odpovedí na otázky o politológii ako vede, o mieste politiky v riadení spoločnosti, o tom, ako je chápaná občianska spoločnosť, o ľudských a občianskych právach a ich medzinárodnej ochrane, o tom, aké politické systémy spoločnosti boli a sú v súčasnosti, o štáte ako politiku založenom na moci a práve, o formách štátu, o verejnej správe, o občianskych združeniach, o menšinách v politike, o voľbách a volebných systémoch, o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike, o politickej geografii...O témach, čo ponúkajú možnosti diskusie a polemiky nielen s jednotlivými autormi, ktorí danú problematiku spracovali, ale i medzi čitateľmi knižky.Komu je kniha určená?Tebe...... ak chceš úspešne zvládnuť odpovede na otázky zo súčasného diania na domácej i zahraničnej politickej scéne a objasniť si základné pojmy a vzťahy,... ak hľadáš základné teoretické informácie o pravidlách organizácie politického života v modernej demokratickej spoločnosti,... ak máš hlbší záujem o štúdium politológie, či už samostatne alebo v rámci základných kurzov politológie na rôznych fakultách, v rôznych typoch štúdia vysokých škôl.Politológia ako veda, politika, občianska spoločnosť, ľudské a občianske práva, politické systémy, štát, verejná správa, občianske združenia, menšiny, voľby, volebné systémy, medzinárodné vzťahy, politická geografia.Pre študentov stredných a vysokých škôl, ich učiteľov, politikov, členov samospráv a všetkých záujemcov o veci verejné.OBSAHPolitológia ako vedaMiesto politiky v riadení spoločnostiObčianska spoločnosťĽudské a občianske práva v politickom živote spoločnostiPolitické systémy spoločnostiŠtátVerejná správaObčianske združeniaMenšiny v politikeVoľby a volebné systémyMedzinárodné vzťahy a zahraničná politikaPolitická geografia
STÁHNOUT ČÍST
politológia - FF - UK | Portál VŠ
- a politológia szakmai ismeretei (politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi viszonyok elmélete, módszertani ismeretek) 110-160 kredit. 8.2. Idegennyelvi követelmény
Politika, politológia - Martinus
Katedra politológie UK je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka plne akreditované štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v odbore politológia. Mimoriadne silnú tradíciu má skúmanie politiky na Slovensku a v stredoeurópskom kontexte, ale katedra kladie dôraz aj na európsku integráciu a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY