Agrárna kultúra Slovenska eBook

Fatimma.cz Agrárna kultúra Slovenska Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Agrárna kultúra Slovenska! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Agrárna kultúra Slovenska a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2002

NÁZEV SOUBORU: Agrárna kultúra Slovenska.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,62 MB

ISBN: 8022407178

POPIS
Materiálne i duchovné prejavy tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, usporiadanie rodiny, lokálneho spoločenstva i hodnotové orientácie boli v minulosti výrazne ovplyvnené roľníckym základom spôsobu života. Práca na pôde, ktorá sa realizovala v záväzných cykloch, bola aktívnym zápasom človeka - tvorcu nielen o potrebné biologické hodnoty, ale vždy napĺňala aj jeho kultúrnu identitu.Peter Slavkovský
STÁHNOUT ČÍST
Etnografický atlas Slovenska - RTVS.sk
Výsledok poznania uverejnený v tejto publikácii je súhrnom vedeckých poznatkov niekoľkých generácií agrárnych etnografov, historikov, archeológov...
Svet roľníka (Agrárna kultúra Slovenska ako predmet ...
Dokument o historickom vývoji tradičnej kultúry na území Slovenska.Jednotlivé časti: 1.-Agrárna kultúra 2.-Rodinné obrady 3.-Remeslá a remeselná výroba 4.-Tanec 5.-Divadelný prejav 6.-Strava 7.-Chov hospodárskych zvierat 8.-Odev 9.-Sídla a ulice 10.…
SOUVISEJÍCÍ KNIHY