Kapitál v 21. storočí eBook

Fatimma.cz Kapitál v 21. storočí Image

INFORMACE

Hledáte knihu Kapitál v 21. storočí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Thomas Piketty? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Kapitál v 21. storočí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,17 MB

ISBN: 9788055142487

POPIS
Bohatí vs. chudobní. Nebezpečenstvo súčasnej doby!Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kritizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčasného systému. Autor, ktorý sa venoval zhromažďovaniu údajov a ich vyhodnocovaniu pätnásť rokov, upozorňuje, že majetková nerovnosť je rovnaká ako pred sto rokmi a rastie spôsobom, ktorý ohrozuje demokraciu aj ekonomiku.Aká dynamika poháňa akumuláciu a distribúciu kapitálu? Otázky týkajúce sa dlhodobého vývoja nerovnosti, koncentrácie majetku a vyhliadok na hospodársky rast ležia v samom srdci politickej ekonómie. Uspokojujúce odpovede sa však hľadajú ťažko a často sa opierajú skôr o teoretické špekulácie než o fakty.V knihe Kapitál v 21. storočí Thomas Piketty analyzuje mimoriadne rozsiahly súbor historických a porovnávacích údajov zahŕňajúcich tri storočia a dvadsiatku štátov a snaží sa odhaliť kľúčové ekonomické a sociálne vzorce. Jeho zistenia sú také zásadné, že pravdepodobne ovplyvnia všetky budúce úvahy o bohatstve a nerovnosti.Piketty dokazuje, že hospodársky rast a šírenie vzdelanosti v modernej ére nám umožnili vyhnúť sa spoločenskej nerovnosti v apokalyptickom meradle predpovedanom Karlom Marxom. Nepozmenili sme však základnú štruktúru kapitalizmu a nerovnosti do takej miery, ako sme predpokladali v optimistických desaťročiach po druhej svetovej vojne.Dnes hrozí, že základná hnacia sila nerovnosti – teda smerovanie k tomu, aby výnosová miera kapitálu prekračovala mieru rastu ekonomiky – povedie k extrémnej koncentrácii kapitálu a rozvratu demokratických hodnôt, na ktorých stojí dnešná spoločnosť. Ekonomické trendy však nie sú Božia vôľa. Piketty tvrdí, že vďaka politickým zásahom sa už v minulosti podarilo potlačiť nebezpečné nerovnosti a môže k tomu dôjsť znova.Kapitál v 21. storočí je pozoruhodné a originálne vedecké dielo, ktoré môže zmeniť náš pohľad na dejiny ekonomiky a konfrontuje nás s neveselými vyhliadkami dnešnej spoločnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Kapitál V 21. Storočí
Thomas Piketty: Kapitál v 21.storočí /VIDEO seminář Diskuze a přednášky , Ekonomie / peníze , Globální , Literatura Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS) sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS, Klub Nového Slova a Univerzitná knižnica v Bratislave poriadali seminár ku knihe Thomasa ...
Kniha: Kapitál v 21. storočí (Thomas Piketty) | bux.sk
Obsah knihy: Kapitál v 21. storočí. Bohatí vs. chudobní. Nebezpečenstvo tejto doby! Možno s určitosťou vyhlásiť, že Kapitál v 21. storočí sa stane najdôležitejšou ekonomickou knihou roka, a možno celého desaťročia.. Paul Krugman, New York Times „Francúzsky ekonóm Piketty budí Ameriku zo sna," informovali slovenské médiá o autorovi svetového bestsellera Kapitál ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY