Verejné obstarávanie I. eBook

Fatimma.cz Verejné obstarávanie I. Image

INFORMACE

Hledáte knihu Verejné obstarávanie I.? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Verejné obstarávanie I..pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,85 MB

ISBN: 9788096957231

POPIS
Zákon č.503/2009 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.25/2006 Z.z.,o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení niektorých zákonov s komentárom účinným od 1.januára 2010.
STÁHNOUT ČÍST
Verejné obstarávanie / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Verejné obstarávanie. Procesy verejného obstarávania sa môžu týkať aj organizácií neziskového sektora, pokiaľ budú napĺňať zákonom predpokladané kritériá. Verejné obstarávanie je zjednodušene povedané proces spôsobu výberu dodávateľov na určité tovary a služby v určitej finančnej výške, za ktoré ...
Verejné obstarávanie | Protimonopolný úrad SR
Zákazky zadávané podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak je predpokladaná hodnota zadávanej zákazky rovná alebo vyššia, ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie alebo sa zákazky realizujú v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní, postupujú Železnice Slovenskej republiky podľa ustanovení ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY