Notářský řád eBook

Fatimma.cz Notářský řád Image

INFORMACE

Notářský řád je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Radek Ruban. Přečtěte si s námi knihu Notářský řád na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Notářský řád.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,37 MB

ISBN: 9788075982834

POPIS
Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů notářských zápisů, dovětků, osvědčení o průběhu valné hromady, protestní listiny a různá osvědčení jsou dobrou pomůckou pro praxi. Partie věnované odměně notáře jsou doplněny výpočty odměn i názornými tabulkami.Fundovaný výklad vychází z odborné literatury a praxe, teoretické pasáže jsou zařazeny jen tam, kde je to nezbytně nutné pro objasnění problému a jeho řešení. Komentář zdůrazňuje etickou stránku notářské činnosti i její nepřekročitelné hranice, přičemž cílem je posílení právní jistoty účastníků právních vztahů prostřednictvím asistence notáře při uzavírání právních jednání a zachování dobré pověsti notářské profese.Hlavními přednostmi publikace jsou srozumitelný, hutný a vyčerpávající výklad, ale i přiměřený rozsah publikace a v neposlední řadě také její praktické rozměry umožňující snadnou manipulaci zejména při jednáních mimo kancelář.Komentář je dobrou rukojetí pro notáře a pracovníky notářských kanceláří, ale i advokáty, soudce i studenty.V roce 2018 vyšel komentář notářského řádu z pera Petra Bílka a kolektivu. Zde však platí zásada: Chcete-li mít dobrý komentář, musíte mít komentáře dva.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů ...
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu je podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších právních předpisů - dále též jen „ex. řád" - nebo podle § 274 písm. e ...
halladanotar.cz - Hlavní navigační menu
Činnost notÁŘe a notÁŘskÝ ŘÁd Zákon č. 7/2009 Sb., taktéž významně novelizoval notářský řád. Kromě formulačních zpřesnění některých pojmů, rozšíření možnosti pověřit notářské koncipienty, notářské kandidáty či notářské tajemníky dalšími úkony v notářské činnosti či podrobnější úpravy ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY