Etická výchova pre 7. ročník základných škôl eBook

Fatimma.cz Etická výchova pre 7. ročník základných škôl Image

INFORMACE

Hledáte knihu Etická výchova pre 7. ročník základných škôl? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Hedviga Macáková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Etická výchova pre 7. ročník základných škôl.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,88 MB

ISBN: 9788081206245

POPIS
Autorka pracovného zošita Etika pre 7. ročník ZŠ je skúsenou učiteľkou Etickej výchovy na základnej škole. Pri tvorbe textov v pracovnom zošite vychádzala zo svojich praktických skúseností, preto všetky texty, úlohy a aktivity sú overené v praxi. V prvom polroku je pracovný zošit venovaný okruhom známym z predchádzajúcich ročníkov – sebapoznávanie, asertivita a prosociálnosť, v druhom polroku pribudnú nové témy – rodina, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, empatia a porozumenie vo vzťahu k starým, chorým a postihnutým. Pracovným zošitom sprevádza žiakov príbeh malého princa zo známej knihy Antoine Saint Exuperyho, ktorý v skutočnosti prežíva príbeh každého človeka – učí sa spoznávať samého seba, porozumieť ľuďom vo svojom okolí a hľadať cesty, ako robiť svet lepším.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Pracovní listy pro 6. ročník základních škol a víceletá ...
Kniha: Etická výchova pre 6. ročník základných škôl Autor: Tatiana Piovarčiová Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov.
Kniha: Etická výchova pre 7. ročník základných škôl ...
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY predsstavujú pre učiteľa etickej výchovy na druhom stupni základných škôl základnou metodickou pomôckou pri rozvrhnutí hodín etickej výchovy na celom druhom stupni ZŠ. V metodických poznámkach nájde učiteľ nielen tematické celky a témy rozvrhnuté podľa ŠVP (čestnosť, priateľstvo, sebaovládanie a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY