Poznávání života eBook

Fatimma.cz Poznávání života Image

INFORMACE

Poznávání života je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Georges Canguilhem. Přečtěte si s námi knihu Poznávání života na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Poznávání života.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,26 MB

ISBN: 9788024633893

POPIS
Francouzská epistemologie představuje v rámci filosofie vědy zcela svébytnou myšlenkovou linii, k jejímž nejvýznamnějším autorům náleží i Georges Canguilhem se svými dějinami vědeckých pojmů. Canguilhemova epistemologie je považována za jeden z významných milníků dějin filosofie a v současné době z ní vychází mnozí autoři, kteří se snaží formulovat novou definici živé přírody a překonat mechanistické pojetí organismu. Předkládaný soubor statí vydaný Canguilhemem pod názvem Poznávání života představuje v ucelené formě nejvýznamnější myšlenkové okruhy, kterými se zabýval.
STÁHNOUT ČÍST
Poznávání života by Georges Canguilhem
Předkládaný soubor statí vydaný Canguilhemem pod názvem Poznávání života představuje v ucelené formě nejvýznamnější myšlenkové okruhy, kterými se zabýval. Čtenář v něm má možnost nahlédnout, do jaké míry se Canguilhemův svébytný filosofický postoj formoval prostřednictvím studia vědeckých prací autorů z ...
Zasvěcení bratři | Komunita Blahoslavenství
Důraz na to, co se dá objektivně zjistit a ověřit, pomohl v minulých stoletích dostat se z bahna vágnosti, umožnil rozvoj moderní vědy a úžasné pokroky v lékařství i technice. Avšak něco nám v poznávání života jen podle jeho vnějších projevů schází, uniká. Šťastní nešťastníci, kteří si to neuvědomují.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY