Fyzika v kulturních dějinách Evropy eBook

Fatimma.cz Fyzika v kulturních dějinách Evropy Image

INFORMACE

Fyzika v kulturních dějinách Evropy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivo Kraus. Přečtěte si s námi knihu Fyzika v kulturních dějinách Evropy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Fyzika v kulturních dějinách Evropy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,60 MB

ISBN: 9788001040522

POPIS
Devatenácté století bývá nazýváno věkem páry a elektřiny, jindy zase léty, na jejichž konci byla bohatá úroda základních zákonů termodynamiky a teorie elektromagnetického pole. Jak se technika s fyzikou tehdy navzájem ovlivňovaly a jak podobné byly osudy jejích hrdinů, o tom je 22 kapitol třetího svazku Fyziky v kulturních dějinách Evropy nazvaného Století elektřiny. Kniha má dvě části - Příběh o žabích stehýnkách a jeho šestnáct pokračování, Ve službách revoluce. Pro přátele exaktních věd to jsou místa setkání s učenci, jejichž jména se stala součástí slovní zásoby jazyků celého světa, např. Ampér, Coulomb, Oersted, Gauss, Ohm, Faraday, Maxwell, Hertz, Tesla, Watt, Young, Joule, i s desítkami dalších géniů, kteří připravovali a uskutečnili průmyslovou revoluci. Chronologicky uspořádaná vyprávění o životě, vítězstvích i prohrách proslulých evropských inženýrů a přírodovědců autor uvádí stejně jako v obou předcházejících dílech do širších kulturně historických souvislostí.
STÁHNOUT ČÍST
Fyzika v kulturních dějinách Evropy - Starověk a středověk ...
Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated yet
Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 4. část, Romantici a ...
Fyzika v kulturních dějinách Evropy - Ivo Kraus . Kniha je druhou částí zamýšleného čtyřsvazkového díla Fyzika v kulturních dějinách Evropy Smyslem celého projektu je přiblížit čtenářům význam fyziky a její místo v kontextu kulturních dějin Evropy. První díl Starověk a středověk byl vydán v roce 2006.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY