Moderní civilní proces eBook

Fatimma.cz Moderní civilní proces Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Moderní civilní proces! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Moderní civilní proces a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Moderní civilní proces.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,17 MB

ISBN: 9788021076013

POPIS
Moderní civilní proces Kniha podává rozbor základních koncepčních otázek moderního civilního procesu. Autoři nejprve analyzují současný stav, v němž se české civilní právo procesní nachází a identifikují jeho základní problémy. Poté představují dvě základní koncepce civilního procesu, které se promítly do legislativních úprav zahraničních civilních řádů soudních; jde o tzv. liberální a tzv. sociální koncepci civilního procesu. Následující kapitoly jsou zpracovány z pozic sociální koncepce civilního procesu, která usiluje nejen o řízení co nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší, ale zároveň takové, aby zjištěný skutkový stav co nejvíce odpovídal stavu skutečnému. Tato východiska se promítají v rozboru postavení stran a soudu v řízení, v analýze možností a limitů urychlování řízení, jakož i v dalších koncepčních otázkách. Kniha je vhodným doplňkem základních učebních pomůcek určených pro obor civilního práva procesního. Je využitelná jak pro studenty doktorského (předmět občanské právo procesní pro studenty doktorského studia), tak i magisterského studia (občanské právo procesní I. a II.). Rozebírají se v ní kupř. otázky základních legislativních koncepcí civilního procesu, role soudu a stran v řízení, možnosti jeho urychlování atd. Jedná se tedy o záležitosti, na kterých civilní proces stojí, a o nichž se přesto v učebnicích mnoho nepíše. Kniha může pomoci studentům získat širší rozhled, neboť přináší informace a poznatky, které se uplatňují v některých zahraničních právních řádech, např. v rakouském či německém civilním procesu. Zároveň může posloužit k překonání představ o podobě některých institutů, které jsou u nás zákonnou úpravou či její interpretací zdeformovány.
STÁHNOUT ČÍST
BIM - The Process of Modern Civil Engineering | Scientific.Net
Neil Andrews presents the first comprehensive examination of the English system of civil justice, embracing not only court proceedings but mediation and arbitration. He provides an up-to-date account of recent changes within the English system of civil justice writing in a succinct and accessible style. He explains the main institutions of civil litigation before the English courts, but notes ...
Procedural Due Process Civil :: Fourteenth Amendment ...
Civil society, dense network of groups, communities, networks, and ties that stand between the individual and the modern state. This modern definition of civil society has become a familiar component of the main strands of contemporary liberal and democratic theorizing. In addition to its
SOUVISEJÍCÍ KNIHY