Slovník biblické ikonografie eBook

Fatimma.cz Slovník biblické ikonografie Image

INFORMACE

Hledáte knihu Slovník biblické ikonografie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Jan Ryot? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Slovník biblické ikonografie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,90 MB

ISBN: 8024609638

POPIS
S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především námětům děl výtvarného umění. Do slovníku byla vedle osob a událostí Starého a Nového zákona zařazena ikonografická hesla související s biblickou výpovědí, jako například andělé či alegorie ctnost a neřestí. Heslo ve slovníku je profilováno tak, že jsou v něm uvedeny biblické události, k nímž se bezprostředně vztahují náměty děl a dále odkazy na umělecká díla. Systém odkazů umožňuje snadnou orientaci ve slovníku. V závěru publikace je zařazena výběrová literatura. Autorem textu je historik umění Jan Royt a doprovodné kresby jsou dílem Dagmar Hamsíkové.
STÁHNOUT ČÍST
Slovník biblické ikonografie - Jan Royt - Megaknihy.cz
Slovník biblické ikonografie Jana Royta je zaměřen úžeji na postavy a události pouze biblické (nedefiluje tu proto procesí svatých, kteří se biblických událostí přímo nezúčastnili) a obrací se k odbornějšímu publiku. Leoparda ani husu tu jako
Slovník biblické kultury / - Seznam.cz
Ikonografie (z řečtiny ikon - obraz, grafein - psát, doslovně obrazopis) je jedno z odvětví dějin umění, které se zabývá popisem, klasifikací a interpretací různých zobrazení.Důležitá je mimo jiné při interpretaci různých mytologických výjevů, kdy může objasnit skutečnosti, které se nezachovaly prostřednictvím textových památek.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY