Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha eBook

Fatimma.cz Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha Image

INFORMACE

Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Vrabec. Přečtěte si s námi knihu Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,85 MB

ISBN: 9788074760341

POPIS
Kniha se věnuje jednomu z předních filosofů německého idealismu J. G. Fichtovi (1762-1814), zejména jeho stěžejnímu spisu Základ všeho vědosloví a na něj navazujícímu Nárysu vědosloví vlastního.Hlavním úkolem tohoto prvního a historicky nejvlivnějšího podání vědosloví bylo ukázat, jakým způsobem vzniká naše běžné a každodenní porozumění světu i nám samým. Takovýto výklad mají podat tzv. "pragmatické dějiny lidského ducha", v nichž se Fichte snaží zrekonstruovat transcendentální - nikoli ovšem fakticky časový - vývoj naší mysli od prvotního stavu cítění až k naší běžné představě o samostatně existujících věcech a o nás samých jako svobodně jednajících a poznávajících bytostech. Prostřednictvím tohoto filosofického postupu Fichte geneticky odvozuje a zdůvodňuje jednotlivé základní podoby naší zkušenosti a rovněž všechny její apriorní složky, kterými jsou např. prostor, čas, substancialita či kauzalita. Ukazuje se přitom, že všechny tyto základní struktury našeho vědomí a sebevědomí jsou vposled vytvářeny obrazotvorností, a Fichte tak mj. podává jednu z jejích nejhlubších a nejinspirativnějších analýz v dějinách evropské filosofie.
STÁHNOUT ČÍST
Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha - | Knihy Togga.cz
Sledovat novinky od tohoto autora. Zpět na seznam autorů. Přečtěte si od tohoto autora...
Martin Vrabec | Databáze knih
Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha - Vrabec Martin - Kniha se věnuje jednomu z předních filosofů německého idealismu J. G. Fichtovi (1762-1814), zejména jeho stěžejnímu spisu Základ všeho vědosloví a na něj navazujícímu Nárysu vědosloví vlast
SOUVISEJÍCÍ KNIHY