Kontakt železničného dvojkolesia a koľaje eBook

Fatimma.cz Kontakt železničného dvojkolesia a koľaje Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kontakt železničného dvojkolesia a koľaje! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kontakt železničného dvojkolesia a koľaje a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Kontakt železničného dvojkolesia a koľaje.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,48 MB

ISBN: 9788080703172

POPIS
Kontakt železničného dvojkolesia a koľaje je veľmi široká problematika, ktorej dôsledky viac či menej významne zasahujú do nášho života. Keď hovoríme o vlakoch a železničnej doprave, máme tu na mysli klasickú konvenčnú adhéznu železnicu, v ktorej platí, že vozidlo je vedené a nesené koľajou, prostredníctvom kolies vybavených okolesníkmi. Ďalším významným parametrom, ktorý má vplyv na polohu dotykových bodov je sklon koľajníc.
STÁHNOUT ČÍST
Optimalizácia rozsahu železničných vlečiek | Koľajové a ...
Pred každým kolesom a za každým kolesom každého dvojkolesia 2 je na ložnej plošine 1 pevne usporiadaný smerom dolu smerujúci koník 3 pružnice 6. Každé koleso každého dvojkolesia 2 má na svojej ložiskovej skrini 4 prostredníctvom centrálnej objímky 5 pružnice 6 upevnenú listovú nosnú pružnicu 6.
Vyhledávání knih v nabídkách antikvariátů | ptolemaia.cz
Koľaje sa merali len ručnou rozchodkou, a to len ojedinele, tam kde sa niekomu, niečo nezdalo. Dnes sú základné zákonné požiadavky ohľadne technickej spôsobilosti dráhy rovnaké pre všetkých prevádzkovateľov dráhy a každý prevádzkovateľ dráhy je aj zodpovedný za kvalitu svojich meraní a kontrol.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY