Hledajícímu eBook

Fatimma.cz Hledajícímu Image

INFORMACE

Hledajícímu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Stanislav Pata. Přečtěte si s námi knihu Hledajícímu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Hledajícímu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,68 MB

ISBN: 808904414x

POPIS
Tato kniha je souborem, nebo chcete-li sbírkou pojednání o nejrůznějších pojmech a výrazech, jež každého člověka, který hledá Pravdu, který touží po vyšším poznání (po nalezení své podstaty, smyslu života, atd.) a který tedy touží po svém zdokonalení, zajímají a chce jim rozumět, chápat je a žít je.V koncentrované podobě je zde v této knize, formou výběru z různých literárních děl těchto duchovních velikánů, čtenáři předkládána dějinná moudrost a poselství pro jeho inspiraci, povznesení a zdokonalení. Nejedná se tedy zdaleka "pouze" o vysvětlení významu pojmů a výrazů ale textem prolínají rovněžtak cenné rady člověku dnešního věku, užitečná poselství, poučení a návody jak se správně orientovat v sobě, v ostatních lidech a v životě vůbec. To vše je čtenáři nabízeno v "nemocné" době, která nepotřebuje k "ozdravění" nic více, než aby si každý z nás "vzpomněl" a začal si uvědomovat, čím ve skutečnosti je a jaké je jeho poslání v tomto světě.Stanislav Pata
STÁHNOUT ČÍST
Jana van Coppenolle - YouTube
Síla pozitivního myšlení - Norman Vincent Peale. Dva miliony Američanů s díky vzhlíží k pastoru N. Pealovi, jehož rady a doporučení jim pomohly změnit jejich dosavadní životy. Čtivým a nenásilným způsobem přibližuje autor modernímu člověku, hledajícímu své místo v současném složitém světě, pravdu Starého a Nového…
Scéna mladých DSC Strakonice - scenamladychdscst.cz
Jinak kontaktujeme nájemce hrobového místa, zda si hledajícímu přeje sdělit, kde se hrob nachází," upřesnila Rejmanová. A připomněla případ z nedávné doby, kdy jeden z rodičů zakázal prozradit druhému místo posledního odpočinku jejich společného potomka.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY