Třetí kniha královská eBook

Fatimma.cz Třetí kniha královská Image

INFORMACE

Hledáte knihu Třetí kniha královská? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Jochi Brandesová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Třetí kniha královská.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,16 MB

ISBN: 9788074071317

POPIS
Historický román se odehrává v biblických dobách za vlády králů Saula, Davida, Šalomouna a Jarobeáma. Popisuje události předcházející rozdělení království na Izrael a Judu a ne příliš známé okolnosti likvidace Saulových potomků králem Davidem. Z tohoto pohledu je Třetí kniha Královská velice zajímavým pokusem o invenční rekonstrukci biblického příběhu posledního potomka saulovské dynastie Jarobeáma. Autorka jej vypráví z odlišného úhlu pohledu, než jej známe ze starozákonního záznamu, což vrhá odlišné světlo i na ostatní aktéry, hlavně na krále Davida, kterému není Třetí kniha Královská zrovna příznivě nakloněna.
STÁHNOUT ČÍST
Třetí Kniha Královská | Antikvariat-ostrava.cz
Druhá kniha Královská končí svržením a vyhoštěním lidu Izraele i Judy do Asýrie a Babylónu. Klíčové verše: 2. Královská 17:7-8: „Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona.
Vše o nákupu — Kniha.cz
Třetí kniha královská je historickým románem odehrávajícím se v biblických dobách, za vlády králů Saula, Davida, Šalomouna a historicky navazuje na události popsané v Královských knihách Starého zákona.Tématem románu je kontroverzní vyvraždění Saulových potomků králem Davidem a rozdělení království na jižní Judsko a severní Izrael, přičemž král David ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY