Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 eBook

Fatimma.cz Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,79 MB

ISBN: 9788096994670

POPIS
Vážení čitatelia,dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016.Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré je v úplnom znení obsiahnuté v časti „Postupy účtovania“ a od ostatného textu sa odlišuje typom písma „kurzívou“.Opatrenie je v príručke doplnené podrobnejším výkladom obsahovej náplne jednotlivých účtov, vo vybraných prípadoch priamo z príslušnýchustanovení nadväzujúcich právnych predpisov, napr. Obchodného zákonníka, Zákona o štátnom podniku, Stavebného zákona, Zákona o dani z príjmov, Zákonníka práce, z odbornej literatúry, ako aj z osobných praktických skúseností.Publikácia ďalej obsahuje súvzťažné účtovanie (súvzťažnosti) pri všetkých účtoch rámcovej účtovej osnovy, ako aj niektoré príklady účtovania.Svojím zameraním má charakter príručky - pomôcky. Verím, že účtovník, ale aj neúčtovník, nájde v nej dobrého pomocníka pri práci s podvojným účtovníctvom podnikateľského subjektu.Ing. Anna Cenigová
STÁHNOUT ČÍST
Postupy účtovania | Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Všetky informácie o produkte Kniha Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 - Anna Cenigová, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 - Anna Cenigová.
Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2016 | Knihy ...
Kniha: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 (Anna Cenigová). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
SOUVISEJÍCÍ KNIHY