Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti eBook

Fatimma.cz Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,22 MB

ISBN: 9788073576004

POPIS
Publikace se podrobně zabývá problematikou protiprávního jednání, které souvisí s výkonem auditorské, daňové a účetní profese. Rozebírána je zejména ze dvou pohledů, a to z pohledu auditora, daňového poradce či účetního, který se může setkat s protiprávním jednáním svých klientů, a také z pohledu auditora, daňového poradce nebo účetního, který se může nezákonného jednání sám dopustit.Autor zmiňuje trestněprávní souvislosti výkonu zmíněných profesí a zabývá se odbornou diskuzí k některým trestným činům (např. trestné činy zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy atp.) se zasazením do kontextu regulace účetnictví v České republice.Zvláštní pozornost je věnována zevrubnému vymezení mlčenlivosti pro jednotlivé profese a případům jejího prolomení, a to jak z pohledu zákona o auditorech a zákona o daňovém poradenství, tak z hlediska trestněprávních norem. Zdůrazněny jsou rovněž důsledky porušení profesní mlčenlivosti, nejen ve vztahu ke klientovi či k profesní komoře, ale i k trestním předpisům.Samostatná část pojednává o odhalování trestných činů a roli auditorů, daňových poradců a účetních při získávání informací pro trestní řízení. Zmíněna je i s tím související problematika svědectví a kolize s profesní mlčenlivostí a též oblast invazivních prostředků v trestním řízení.Kniha je určena především auditorům, daňovým poradcům a účetním, ale i studentům ekonomických oborů a širší odborné veřejnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Právo - INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hledáte Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních od Jan Molín? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti ...
Kniha: Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních Autor: Jan Molín Publikace se podrobně zabývá problematikou protiprávního jednání, které souvisí s výkonem auditorské, daňové a účetní profese.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY