Daňový řád eBook

Fatimma.cz Daňový řád Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Daňový řád! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Daňový řád a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Daňový řád.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,55 MB

ISBN: 9788075541468

POPIS
Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován.Úplné aktuální znění daňového řádu s podrobným výklademTato publikace obsahuje úplné znění zákona k 1. 1. 2018 a u dotčených paragrafů výklad těchto podstatných změn. Nechybí ani projekce těch změn výkladu zákonných ustanovení, které jsou důsledkem nově přijaté judikatury k provedení daňového řádu Nejvyšším správním soudem a popřípadě Ústavním soudem.Jedinečnost zpracování – velký přínos pro praxiVšechny uvedené legislativní změny jsou v této publikaci prezentovány daňovým poradcem na straně jedné a legislativní specialistkou s advokátní praxí na straně druhé. Speci?kem této dvojice autorů je, že vidí a komentují věci z různých úhlů pohledu a přitom ponechávají na čtenáři, který z obou výkladů mu bude bližší. Tento duální pohled obou autorů na některá nová ustanovení upravující správu daní a na nejrůznější situace nastalé v daňovém procesu se trvale projevuje v jejich společně vydávaných publikacích.
STÁHNOUT ČÍST
Schillerová narazila: Poslanci smetli daňový řád. Kalousek ...
Daňový řád | Zákon č. 280/2009 Předpis č. 280/2009 Sb. Úplné znění na jedné stránce Seznam kapitol. ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 - § 9. HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY § 1 - § 4; HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ § 5 - § 9; ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ § 10 - § 124a. HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ ...
Zákon daňový řád - Portál POHODA
Zaokrouhlování, § 146 - Daňový řád č. 280/2009 Sb., porovnání znění k 1.1.2013; Zaokrouhlování, § 12a - Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., porovnání znění k 1.1.2013; Zaokrouhlování, § 12a - Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY