Kreativní malování s dětmi eBook

Fatimma.cz Kreativní malování s dětmi Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kreativní malování s dětmi! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kreativní malování s dětmi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Kreativní malování s dětmi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,50 MB

ISBN: 9788024753713

POPIS
Kniha zcela novým způsobem spojuje odborné psychologické poznatky vývojových stádií dětí a praktické výtvarné techniky, které podporují rozvoj v dnešním světe tolik žádané kreativity, originálního myšlení, samostatnosti ve vývoji dětské osobnosti. Vše je doplněno novými nápady a postupy s bohatou obrazovou dokumentací. Jednotlivé projekty jsou přizpůsobeny konkrétnímu věku dítěte tak, aby pro něj byla výtvarná činnost přirozená, zábavná, zvládnutelná a současně rozvíjející. Kromě rodičů je kniha díky svojí ucelenosti užitečným pomocníkem pro pedagogy MŠ, ZŠ, vychovatele v družinách a lektory zájmových aktivit.Veškeré uvedené nápady a postupy vyzkoušely děti daných věkových kategorií mnohokrát v praxi. Stejně tak rodiče pravidelně potvrzují pozitivní vliv na jejich rozvoj. Největší důraz je kladen na to, že mnohem důležitější než konečný estetický výsledek je samotný proces a prožitek z malování a tvoření. Díky tomu bude takové malování vaše dítě vždycky bavit a získá si jeho pozornost. Navíc objevíte obrovský potenciál pro přirozený rozvoj dětí, který se v malování skrývá.
STÁHNOUT ČÍST
Tvoříme s dětmi / Návody pro tvoření | ProMaminky.cz
Kreativní malování s dětmi do tří let je postaveno na dvou základních charakteristikách . tohoto vývojového období. Na jedné straně je to důležitost vztahu maminky a dítěte, na straně druhé naopak osamostatňování se, autonomie a touha objevovat svět sám.
Malování s dětmi & kreativní Vánoce - malirske-platno
Mgr. Dana Cejpková se zabývá rozvojem konceptu Kreativní malování již více než pět let. Je zakladatelkou a hlavní lektorkou Ateliéru Kreativní malování v Praze na Žižkově. Koncept buduje na základě rozsáhlých zkušeností z práce s dětmi všech věkových kategorií, znalostech vývojové psychologie, psychologie rozvoje ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY