Účtovníctvo podnikateľských subjektov II eBook

Fatimma.cz Účtovníctvo podnikateľských subjektov II Image

INFORMACE

Hledáte knihu Účtovníctvo podnikateľských subjektov II? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Miriama Blahušiaková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo podnikateľských subjektov II.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,70 MB

ISBN: 9788057100553

POPIS
Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je rozdelený do ôsmich kapitol, v ktorých sa postupne rozoberá problematika oceňovania majetku a záväzkov v cudzej mene, opravných položiek, rezerv, časového rozlišovania nákladov a výnosov, daní a dotácií, reálnej hodnoty ako oceňovacej veličiny, odloženej dane z príjmov a inventarizácie ako jednej z nezastupiteľných činností uzávierkových prác uskutočňovaných na konci účtovného obdobia. Učebnica obsahuje takisto prehľadné schémy, tabuľky, obrázky, typické účtovné prípady pre jednotlivé oblasti, príklady a stručné zhrnutia, ktoré majú študentom, resp. iným záujemcom pomôcť trvale si osvojiť nové poznatky. Učebnica vychádza z najaktuálnejšej právnej úpravy oblasti účtovníctva a súvisiacich predpisov a zameriava sa len na účtovníctvo podnikateľských účtovných jednotiek, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva.
STÁHNOUT ČÍST
Účtovníctvo podnikateľov II - Martina Paliderová, 2015 ...
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Miloš Sklenka a kol. 7,16 € Ušetríte 7,16 € (50%) ...
Kniha: Účtovníctvo podnikateľských subjektov II(Miloš ...
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II Druhé vydanie Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY