VADEMECUM - Zdravotní tělesná výchova eBook

Fatimma.cz VADEMECUM - Zdravotní tělesná výchova Image

INFORMACE

VADEMECUM - Zdravotní tělesná výchova je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Blanka Hošková. Přečtěte si s námi knihu VADEMECUM - Zdravotní tělesná výchova na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: VADEMECUM - Zdravotní tělesná výchova.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,18 MB

ISBN: 9788024621371

POPIS
Publikace navazuje na učebnici Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy a aplikuje pravidla vyrovnávacích prostředků. Představuje problematiku jednotlivých druhů oslabení z teoretického pohledu s návody pro vyústění do přímé tělovýchovné praxe: oslabení pohybového systému, kardiovaskulárního, dechového, metabolické poruchy, oslabení gastrointestinálního, smyslového a nervového systému, gynekologická oslabení a těhotenství, zdravotní tělesnou výchovu v seniorském věku. Učební texty jsou určeny pro oblast vzdělávání i širokou veřejnost mající zájem o uvedenou problematiku.
STÁHNOUT ČÍST
PPT Zdravotní Tělesná Výchova
Pohybovou zátěž je vhodné provádět denně minimálně 30 minut střední intenzity. Pro muže po pátém decéniu je vhodná kombinace anaerobní (posilování svalstva trupu) a aerobní (50-60 % max.) zátěže. Vhodná je vytrvalostní a cyklická činnost, zdravotní tělesná cvičení.
Učební osnovy, Cíle tělesné výchovy - Teorie tělesné ...
Zdravotní tělesná výchova 6 / 7 Zdravotní tělesná výchova, Fakulta sportovních studií MU, 2012 prohlubuje se dýchání, stoupá hladina glukózy aj.), provádí se vše, aby organismus stresor zvládl 2. Stádium adaptace postupné přizpůsobování a lepší zvládnutí stresora, což se projeví ve zvýšené odolnosti.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY