Autorský zákon eBook

Fatimma.cz Autorský zákon Image

INFORMACE

Hledáte knihu Autorský zákon? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Jarmila Lazíková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Autorský zákon.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,28 MB

ISBN: 9788080785932

POPIS
Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov.Základom publikácie je komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákona č. 289/2013 Z. z. účinnej od 1. novembra 2013. Posledná novela bola prijatá za účelom implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ vo veci lehoty ochrany niektorých práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, zároveň spresnila alebo doplnila niektoré legislatívne pojmy a výrazne zasahuje aj do právnej úpravy licenčných zmlúv. Napriek snahe Európskej únie harmonizovať autorské právo na vnútornom trhu sa vyskytujú mnohé rozdiely v právnych úpravách členských štátov vo veciach autorského práva. Komentár preto obsahuje aj komparáciu právnej úpravy vybraných inštitútov s českou právnou úpravou autorského práva.Komentár je určený širokej právnickej verejnosti, ďalej tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou autorských a s nimi súvisiacich práv, ako aj pre samotných nositeľov práv, ktorým autorský zákon poskytuje právnu ochranu. V neposlednom rade je určený aj študentom vysokých škôl v rámci štúdia práva duševného vlastníctva.
STÁHNOUT ČÍST
Autorský zákon - Wikipédia
Jako autorský zákon může být označen: . Autorský zákon (Česko, 2000) - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů Autorský zákon (Československo, 1965) - zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých Autorský zákon (Československo, 1953) - zákon č. 115/1953 ...
Autorský zákon (Česko, 2000) - Wikipedie
Zákon č. 35/1965 Sb. - Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - zrušeno k 01.12.2000(121/2000 Sb.)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY