Lidská práva proti rasismu eBook

Fatimma.cz Lidská práva proti rasismu Image

INFORMACE

Lidská práva proti rasismu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tatiana Machalová. Přečtěte si s námi knihu Lidská práva proti rasismu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Lidská práva proti rasismu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,67 MB

ISBN: 8072390996

POPIS
Publikace prezentuje výsledky mezinárodního projektu Teorie lidských práv v boji proti rasismu, který se uskutečnil v roce 2000 pod vedením PhDr. Tatiany Machalové z právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Reaguje na aktuální problémy, které se vynořily po pádu totalitních režimů, a na skutečnost, že důležitou rovinou všech aktivit souvisejících s překonáváním rasismu a rasové diskriminace je i teoretické uchopení problematiky boje proti tomuto jevu. Je důležitým doplňkem pro orientaci pedagogů všech stupňů vzdělávání, zabývajících se výchovou nastupujících generací k zodpovědnému občanství.
STÁHNOUT ČÍST
Lidská práva | Holocaust
Boj proti terorismu; Evropský hospodářský a sociální výbor ... - skládá se ze 43 institutů z celého světa. Českým zástupcem je Centrum pro lidská práva a demokratizaci. Blogy zaměřené na lidská práva. Combats pour les droits de l'homme (CPDH) ... Evropská síť proti rasismu (ENAR) Práva žen. Výzkumný manuál ...
Lidská práva - Informační centrum OSN v Praze
Základní lidská práva jsou v Česku garantována jednak Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, jednak řadou mezinárodních smluv, například Úmluvou proti mučení, Úmluvou o právech dítěte a zejména evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (tuto úmluvu vykládá a aplikuje ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY