Kádry rozhodují, ovšem eBook

Fatimma.cz Kádry rozhodují, ovšem Image

INFORMACE

Kádry rozhodují, ovšem je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Štefek. Přečtěte si s námi knihu Kádry rozhodují, ovšem na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Kádry rozhodují, ovšem.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,30 MB

ISBN: 9788073089054

POPIS
Kniha zachycuje dynamiku tzv. předjaří, pražského jara a rané fáze normalizace prostřednictvím studia proměn jednoho z klíčových mocenských instrumentů režimů sovětského typu - systému nomenklatury vládnoucí komunistické strany. Autor sleduje dobové debaty západní sovětologie a pracuje s tezí, podle níž modernizace souvisí s pluralizací. Modernizační tlaky (mj. diskurz vědeckotechnické revoluce) v šedesátých letech vedly k opětovnému promýšlení způsobu jmenování lidí do vysokých pozic v politickém systému, hospodářství a společenských organizacích. Práce popisuje rozvolnění rigidity kádrové politiky v období před lednem 1968 a její zhroucení vlivem demokratizace během pražského jara. Prezentace poznatků z archivního výzkumu pak poodhaluje proces ?restaurace? předlednového systému počátkem normalizace.
STÁHNOUT ČÍST
Kádry rozhodují, ovšem - Štefek Martin | Artforum ...
Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému ÚV KSČ
PDF Online Kádry rozhodují, ovšem: Předjaří, pražské jaro ...
Kádry rozhodují, ovšem - Štefek Martin - Kniha zachycuje dynamiku tzv. předjaří, pražského jara a rané fáze normalizace prostřednictvím studia proměn jednoho z klíčových mocenských instrumentů režimů sovětského typu - systému nomenklatury vládnoucí
SOUVISEJÍCÍ KNIHY