Fyzika pre 6. ročník základnej školy eBook

Fatimma.cz Fyzika pre 6. ročník základnej školy Image

INFORMACE

Fyzika pre 6. ročník základnej školy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viera Lapitková. Přečtěte si s námi knihu Fyzika pre 6. ročník základnej školy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Fyzika pre 6. ročník základnej školy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,41 MB

ISBN: 9788080913991

POPIS
Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov so základnými fyzikálnymi vlastnosťami látok a telies. Učebný text vhodne dopĺňajú ilustrácie, schémy a fotografie z pozorovaní a pokusov.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Fyzika 1 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník ...
Pre deti; Základná škola; Testy; Fyzika; 6. ročník; Fyzika 6. ročník. Využitie vlastností kvapalín Spoločné a rozdielne vlastností kvapalín a plynov Deliteľnosť pevných látok Vlastnosti pevných látok Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalných, plynných, pevných látok a telies Hustota ...
6. ročník Archives - Stránka 7 z 7 - Fyzika.sk
Základná škola učebnica: Fyzika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 81 respondentov 4 časť Zhrnutie 3. Ktorý spôsob práce s učebnicou uprednostňujete? Zaujímalo nás, ako učitelia používajú učebnicu na vyučovacej hodine.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY