DPH a účtování eBook

Fatimma.cz DPH a účtování Image

INFORMACE

DPH a účtování je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Louša. Přečtěte si s námi knihu DPH a účtování na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: DPH a účtování.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,69 MB

ISBN: 9788024746302

POPIS
Šesté vydání zahrnuje změny platné od 1. 1. 2013. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH např. v přepočtu měn, okamžiku zdanitelného plnění atd.
STÁHNOUT ČÍST
DPH na vstupu a na výstupu - Účtování.net
Další aktuální dotaz se týká v zavedené terminologii DPH tzv. přefakturace, která nabízí přeúčtovat některé položky, aniž by se musela odvést daň z přidané hodnoty na výstupu. 🙂 Pravidla ZDPH Tuto možnost v obecné rovině nabízí ustanovení § 36/11 zákona o DPH a vlastně jde o mimořádné vyjmutí z předmětu daně z přidané hodnoty.
Poskytování bonusů z pohledu DPH a účetnictví | Money
DPH a účtování -- přeprava, dovoz, vývoz, služby - 7. aktualizované vydání - Galočík, Svatopluk; Louša, František ; Příručka shrnuje základní informace o dani z přidané hodnoty a účtování z hlediska přepravy, dovozu, vývozu a služeb. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY