Dejiny účtovníctva na Slovensku eBook

Fatimma.cz Dejiny účtovníctva na Slovensku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dejiny účtovníctva na Slovensku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dejiny účtovníctva na Slovensku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Dejiny účtovníctva na Slovensku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,14 MB

ISBN: 9788080782276

POPIS
Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Práca je rozdelená do ôsmich kapitol. Prvých sedem sa zaoberá vývojom účtovníctva od čias L. Pacioliho (považovaného za otca podvojného účtovníctva) až po súčasnosť, pričom pozornosť sa venuje historickým medzníkom, keď dochádzalo k zmenám v účtovníctve u nás.A keďže dejiny v ktorejkoľvek oblasti sú vždy spojené s konkrétnymi ľuďmi, autor v publikácii upozorňuje na osobnosti, ktoré významným spôsobom prispeli k rozšíreniu poznatkov o účtovníctve v našich podmienkach. Osobitná pozornosť je v publikácii venovaná profesijným organizáciám a časopisom spojeným s účtovníctvom a audítorstvom, ako aj vývoju výučby účtovníctva na Slovensku, a to tak na stredných, ako aj vysokých školách.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Dejiny účtovníctva na Slovensku | Knihy pre každého
Dejiny statočného národa slovenského sú debutom autorky Natálie Gálisovej, ktorá sa rozhodla posvietiť si na slovenské dejiny z celkom nového pohľadu. Vzdala sa akademického poňatia v prospech nadľahčeného, jednoduchého, zrozumiteľného, zábavného štýlu v duchu hesla, že história predsa nie je žiadna nuda.
Dejiny účtovníctva na Slovensku - Rudolf Šlosár
Kniha: Dejiny účtovníctva na Slovensku Autor: Rudolf Šlosár Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY