Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku eBook

Fatimma.cz Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku Image

INFORMACE

Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Adam Wiesner (editor). Přečtěte si s námi knihu Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,40 MB

ISBN: 9788022417891

POPIS
Monografia prostredníctvom prehľadu aktuálnej literatúry, ako aj originálnych výskumov autorov a autorky prezentuje tri inovatívne výskumné prístupy v etnológii a sociálnej antropológii. Etnológovia testujú možnosti a limity postmoderných metodologických prístupov, ktoré sú na hranici vedy a umenia (autoetnografia, reflexívne písanie); prístupov, ktoré sú typické skôr pre pozitivisticky ladené vedné disciplíny (experiment) a ukazujú tiež, ako sa dá nehmotné kultúrne dedičstvo uchopiť prostredníctvom prístupov antropológie organizácií, ktorá sa pohybuje na hranici sociálnej psychológie, sociológie, ale má presah aj do politického priestoru. Publikácia je určená všetkým sociálnym a humanitným vedcom a vedkyniam, ktorí sa neboja prekračovať hranice svojich disciplín.
STÁHNOUT ČÍST
etnológia a mimoeurópske štúdiá - FF - UCM | Portál VŠ
Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku Autor: Ľubica; Wiesner Adam Voľanská Monografia prostredníctvom prehľadu aktuálnej literatúry, ako aj originálnych výskumov autorov a autorky prezentuje tri inovatívne výskumné prístupy v etnológii a sociálnej antropológii. ...
SAV - Organizácie SAV - Ústav etnológie a sociálnej ...
Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku [New Approaches in Ethnology and Social Anthropology in Slovakia]. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 175 p. Etnologické štúdie, 39. ISBN 978-80-224-1789-1. WIESNER, A. (2017). Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY